Proje Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri;

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Alım – satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin hazırlanması
 • Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma ve değerlendirme
 • Hukuki durum tespit ve raporlaması
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması
 • Kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Mevzuatın yalandan takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 • Tapu işlemleri
 • Türkiye deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
 • Yönetim planı hazırlanması
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla ya da yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi